Rada pro konkurenceschopnost vydala doporučení pro vědecké publikace

Na setkání Rady pro konkurenceschopnost členské státy podpořily směřování k transparentnímu a otevřenému vědeckému publikování. Rada EU zdůraznila význam otevřené vědy a její potenciál zlepšit kvalitu a dopad výzkumu. Navazuje tak na předchozí závěry, které obdobně poukazovaly na integritu výzkumu, koncept Open Science a mezinárodní spolupráci ve výzkumu a inovacích. Tento krok získal širokou podporu evropské akademické obce, včetně společné reakce devíti organizací zastupujících poskytovatele podpory, výzkumné pracovníky a univerzity.

Dokument zdůrazňuje potřebu urychlit přechod k Open Science a podporu dostupnosti, rozmanitosti a reprodukovatelnosti výsledků výzkumu. Zdůrazňuje, že otevřený přístup k vědeckým publikacím by měl být normou pro výzkum, který je financován z veřejných prostředků. Dále dokument vyzývá k podpoře neziskových Open Access modelů publikování, které neúčtují poplatky autorům ani čtenářům. Chce tak zamezit situaci, kdy je výběr publikačních kanálů výzkumníků omezen spíše finančními kapacitami než kritérii kvality.

Rada pro konkurenceschopnost vybízí členské státy a Evropskou komisi, aby podporovaly rozvoj Open Access, zkoumaly opatření k odstranění překážek v přístupu k výsledkům výzkumu financovaným z veřejných zdrojů a jejich opětovnému použití a aktualizovaly národní zásady konceptu Open Access. Zdůrazňuje také potřebu změny kultury výzkumu, sledování pokroku směrem k otevřené vědě a investic do infrastruktury a dovedností. Jednou z výzev členských států je také podpoření pilotního programu Open Research Europe, který má sloužit jako publikační služba pro oblast výzkumu s otevřeným přístupem.

Závěry Rady pro konkurenceschopnost najdete zde.

Přihlaste se k odběru aktualit.