Preprinty

Zveřejňování výsledků formou preprintů je další z možností, jak vědecký proces více “otevřít”, učinit transparentnější a rychlejší. V posledních letech narůstá důležitost této formy vědecké komunikace a spolu s tím se rozšiřuje i množství preprintových serverů. Čím dál tím více poskytovatelů financí komunikaci prostřednictvím preprintů podporuje a čím dál tím více vydavatelů umožňuje autorům nahrání textů ve formě preprintů před přijetím článku do recenzního řízení. Preprinty bývají indexovány ve vyhledávačích (např. Google Scholar) a Scopus je od začátku roku 2021 zahrnuje do profilu autorů (nemají vliv na citační a publikační metriky). V rámci požadavků OP JAK na otevřenou vědu je zveřejnění formou prepintu jednou z nepovinných praktik Open Science.

Konsorcium holandských univerzitních knihoven, Holandská národní knihovna spolu s Asociací Holandských univerzit a Holandskou výzkumnou radou vydalo koncem roku 2021 velice praktického průvodce pro oblast preprintů, ve kterém je možné nalézt odpovědi na řadu otázek – jako například – jak a v čem se liší preprinty do článků, jak zveřejnit vlastní preprint a jak pro to vybrat vhodný preprintový server, jak interpretovat vědecká zjištění uveřejněná v podobě preprintu apod. “A Practical Guide to Preprints: Accelerating Scholarly Communication”.

Pro výběr vhodné platformy je pak možné využít Databáze preprintových serverů vytvořené ke konci roku 2022 ve spolupráci Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD) a Confederation of Open Access Repositories (COAR).

Vybrané příklady preprintových serverů:

bioRxiv (vědy o životě)

medRxiv (medicína a zdravotnictví)

PsyArxiv (behaviorální vědy)

SocArXiv (sociální a humanitní vědy)

ArXiv (fyzika, matematika, počítačové vědy)

ChemRxiv (chemie)

Přihlaste se k odběru aktualit.