Green Open Access

Green open access je označení pro “self-archiving” neboli zpřístupnění textů pomocí oborových a institucionálních repozitářů – například ve formě autorského manuscriptu, vydavatelského postprintu apod. (zveřejněná verze textu se liší podle oborových specifik, podmínek poskytovatelů financí a v neposlední řadě smluvních ujednání s vydavatelem). Jde převážně o texty vydané v časopisech financovaných ze čtenářského předplatného. Při plánování tohoto způsobu dosažení OA je třeba dbát na dostatečně jasná smluvní ujednání s vydavatelem – v této souvislosti je vhodné postupovat podle návodného doporučení francouzského Committee for Open Science “Implementing the rights retention strategy for scientific publications GUIDE FOR RESEARCHERS” z prosince 2022.

“This procedure allows you to retain control over the dissemination of your manuscripts before, during and after the peer review process.”

Institucionální repozitář AV ČR provozovaný Knihovnou AV ČR, v. v. i., umožňuje autorům z AV ČR ukládat své plné texty od roku 2012. Od tohoto roku je v něm (k 1.1.2023) obsaženo téměř 121,000 záznamů o výsledcích výzkumu. Záznamů s přiloženým plným textem je v tomto období přes 63,000 (tzn. 52% – zahrnuje i veřejnosti nepřístupné texty pro potřeby archivace), záznamů s texty dostupnými veřejnosti bez omezení, či na vyžádání je aktuálně 2,1121 (17%), záznamů s přiloženým plným textem zveřejněných v režimu Open Access je 4,759 (necelá 4%). Nezanedbatelná část výsledků – 7,469 (přes 6%) je pak za uvedenou dobu zveřejněna v režimu Open Access na stránkách vydavatelů.

Přihlaste se k odběru aktualit.