Archiv

Požadavky poskytovatelů GA ČR a Horizon Europe

6. března proběhlo představení soutěže, které Grantová agentura České republiky vypisuje. Novinkami v zadávací dokumentaci je flexibilita, tedy důraz na skloubení rodinného a profesního života, dále důraz na etické prostředí v institucích nebo fakt, že se řešitelé projektů GA ČR zavazují pracovat v České […]

Číst dále

Politika Open Science v Knihovně AV ČR

K dispozici je dokument, ve kterém se Knihovna AV ČR zavazuje k rozvoji vědy a šíření znalostí ve prospěch společnosti přijetím postupů otevřeného, reprodukovatelného a odpovědného výzkumu. Podrobnější informace nejen o působnosti a platnosti politiky se dočtete v přiloženém textu. Politika Open Science […]

Číst dále

Žádost o sdílení dobré praxe

V oblasti Open Science v poslední době začali na některých pracovištích vznikat interní politiky, metodiky, směrnice a podobné strategické materiály. Rádi bychom zmapovali aktuální situaci na všech pracovištích – proto aby bylo možné vzájemně sdílet dobrou praxi a také proto, abychom […]

Číst dále

Rada pro konkurenceschopnost vydala doporučení pro vědecké publikace

Na setkání Rady pro konkurenceschopnost členské státy podpořily směřování k transparentnímu a otevřenému vědeckému publikování. Rada EU zdůraznila význam otevřené vědy a její potenciál zlepšit kvalitu a dopad výzkumu. Navazuje tak na předchozí závěry, které obdobně poukazovaly na integritu výzkumu, koncept […]

Číst dále

Přihlaste se k odběru aktualit.