Datové repozitáře

K uložení a sdílení dat slouží tzv. datové repozitáře. Repozitář je informační systém určený k dlouhodobému uchovávání a šíření digitálních objektů, tj. zajišťující uložení, ochranu, integritu, autenticitu a zpřístupnění digitálních objektů v dlouhodobém horizontu.

Druhy Repozitářů:

  • institucionální – repozitář sloužící k ukládání výstupů jedné instituce – například ASEP – institucionální repozitář AV ČR;
  • oborové – repozitář pro konkrétní obor, do kterého přispívají odborníci z různých institucí, může být a často i je mezinárodní, případně jsou jednotlivá národní řešení zapojena do mezinárodních sítí – Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) je tak českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA ERIC), Digital Research Infrastructure for the Language Technologies, Arts and Humanities (LINDAT) je tak českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury (CLARIN ERIC), Czech National Infrastructure for Biological Data (ELIXIR CZ) distribuovaná výzkumná infrastruktura bioinformatiky je součástí European Research Infrastructure for Life Science Data (ELIXIR);
  • národní – repozitář s centrální působností na úrovni státu (REPO národní repozitář);
  • univerzální – oborově nespecifikované, bez podmínky být členem konkrétní instituce (Zenodo).

Důležitou vlastností repozitáře je tzv. důvěryhodnost.

Za důvěryhodné digitální úložiště je možné označit úložiště, které v souladu s jejich posláním poskytují spolehlivý a dlouhodobý přístup k organizovaným digitálním zdrojům v cílové skupině – dnes i do budoucna.” (Miranda, 2015).

K snadnějšímu rozpoznání důvěryhodnosti repozitářů se lze řídit identitou provozovatele (institucionální a národní repozitáře) či některou z certifikací zavedených v tomto odvětví (CoreTrustSeal,  Nestor Seal nebo ISO16363), v takových případech je možné repozitář považovat za důvěryhodný.

OpenAIRE doporučení

Při výběru vhodného repozitáře pro uložení dat je vhodné se řídit např. těmito doporučeními od OpenAIRE – How to find a trustworthy repository for your data:

1. Pokud existuje vhodný oborový repozitář, je nejlepší využít ten,
2. další na řadě je institucionální repozitář,
3. můžete využít univerzální “catch-all” repozitář Zenodo, provozovaný CERNem,
4. nebo vyhledejte vhodný repozitář v některém z mezinárodních registrů repozitářů: Re3data.org, OpenDOAR nebo FAIRsharing

Tyto registry poskytují ucelený přehled existujících mezinárodních datových repozitářů a obsahují užitečné informace, které vám pomohou zvolit nejvhodnější repozitář pro vaše data, pokud z nějakého důvodu není dostupné či vhodné oborové nebo institucionální řešení.

Přihlaste se k odběru aktualit.