Transformační smlouvy

Transformační smlouva označuje dohodu sjednanou mezi sdružením CzechELib a jednotlivými vydavateli odborných časopisů, jejichž obchodní model je postaven na příjmech z předplatného. Smlouvy by měly zajistit plynulou transformaci tohoto obchodního modelu do nové, otevřenější podoby.

Smlouvy vznikly v důsledku většího důrazu poskytovatelů financí na OA publikování v posledních letech a zároveň v souvislosti s velikostí APC poplatků. Vědecká veřejnost se shodla na nepřípustnosti dvojího placení jednoho obsahu (tedy placení APC – poplatků autory za publikování – a zároveň předplatného za přístup čtenáři). Náklady, které jsou výzkumnými institucemi vynakládány na předplatné, jsou proto prostřednictvím těchto smluv redefinovány jako platba za přístup (předplatné) a zároveň za neomezené publikování, nebo publikování pouze omezeného počtu článků. V případech omezení počtu publikovaných článků jsou tyto počty smluvně definovány v konsorciálních smlouvách a regulovány přiděleným počtem tzv. tokenů/voucherů APC na vydání článků pro autory ze zapojených institucí.

Pro rok 2023 sdružení CzechELib sjednalo smlouvy s několika vydavateli. Aktuální a úplný seznam zasmluvněných vydavatelů, zahrnutých časopiseckých titulů i přesné podmínky naleznete na stránkách CzechELib. Podmínky k OA publikování a přidělování tokenů jsou standardně v Appendixu E jednotlivých smluv. Počet tokenů každého člena konsorcia u jednotlivých vydavatelů je uvedený ve smlouvě mezi CzechELibem a zapojenou institucí. V případě vydavatelů s omezeným počtem publikovaných článků je třeba si ověřit možnost OA publikování u administrátora OA/správce EIZ na vašem výzkumném pracovišti.

Celý systém funguje pomocí identifikace affiliace autorů prostřednictvím použitého emailu, je tedy třeba komunikovat s vydavatelem výhradně prostřednictvím pracovního emailu. S ohledem na skutečnost, že každé pracoviště AV ČR figuruje samostatně v rozličných konsoriciích a platí tak pro každé z nich jiné podmínky – je vhodné se vždy poradit u administrátora OA/správce EIZ na vašem pracovišti.

Jedinou výjimkou je vydavatelství Emerald, kde je možnost publikovat ve sjednaném režimu smluvně zajištěna Knihovnou AV pro autory ze všech pracovišť AV ČR. Počet článků vyjednaných tímto konsoricem by měl pokrýt cca 100 % potřeby. V případě tohoto vydavatele není nutná aktivní verifikace.

Pokud je v seznamech zapojených pracovišť uvedena Knihovna AV, týkají se smluvní podmínky pouze autorů z Knihovny AV.

Přehled vybraných vydavatelů a pracovišť AV ČR zapojených v příslušných konsoriciích:

American Chemical Society (ACS) – Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access (v hybridních titulech) pro korespondující autory z:

Seznam zapojených pracovišť AV ČR v konsorciu k American Chemical Society (ACS)
 • Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i
 • Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

American Institute of Physics (AIP) – Bezplatné publikování omezeného množství článků (tokenů) v režimu Open Access ve vybraných hybridních titulech pro korespondující autory z:

 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Cambridge University Press – Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access ve všech titulech (hybridní i Gold OA) pro korespondující autory z:

 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Orientální ústav AV ČR, v. v. i.

Emerald – Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access pro korespondující autory z:

 • všechna pracovišťě AV ČR – smluvně zajištěno prostřednictvím Knihovny AV ČR, v. v. i.

IOPscience – Bezplatné neomezené publikování v režimu Open Access ve všech titulech (hybridní i Gold OA) s několika výjimkami pro korespondující autory z:

 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

AKTUALITA 12.10.2023: Byl uzavřen dodatek ke smlouvě o zahrnutí časopisu Reports on Progress in Physics (ISSN: 1361-6633) mezi eligible. Již nebude v seznamu vyjímek, na které se smlouva nevztahuje.

Oxford University Press – Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access ve všech titulech (hybridní i Gold OA) s několika výjimkami pro korespondující autory z::

 • Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Knihovna AV ČR, v. v. i.

Royal Society of Chemistry (RSC) – Bezplatné neomezené publikování v režimu Open Access ve všech titulech (hybridní i Gold OA) pro korespondující autory z:

 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i

Springer Nature – Bezplatné publikování omezeného množství článků (tokenů) v režimu Open Access v hybridních titulech (Springer, Adis, Palgrave a Academic journals on Nature.com) pro korespondující autory z:

Seznam zapojených pracovišť AV ČR v konsorciu k Springer Nature
 • Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Botanický ústav AV ČR, v. v. i. – instituce již pro rok 2023 vyčerpala všechny tokeny
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i
 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Matematický ústav AV ČR, v. v. i. – instituce již pro rok 2023 vyčerpala všechny tokeny
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. – instituce již pro rok 2023 vyčerpala všechny tokeny
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. – instituce již pro rok 2023 vyčerpala všechny tokeny
 • Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. – instituce již pro rok 2023 vyčerpala všechny tokeny
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 • Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i

Taylor & Francis – Bezplatné publikování omezeného množství článků (za použití tokenů) v režimu Open Access v hybridních titulech pro korespondující autory z:

 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i

Wiley – Bezplatné publikování omezeného množství článků (tokenů) v režimu Open Access v hybridních titulech pro korespondující autory z:

Seznam zapojených pracovišť AV ČR v konsorciu k Wiley
 • Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
 • Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Přihlaste se k odběru aktualit.