Konzultace

DMP skrze FAIR Wizard

V případě, že v rámci výzkumného projektu plánujete spravovat výzkumná data, nebo jen musíte v rámci projektové žádosti odevzdat jako povinnou přílohu data management plán, můžete s námi konzultovat volbu vhodného nástroje.

Pokud by Vám z jakýchkoliv důvodů tento nástroj nevyhovoval, je možné si vybrat jiný ze zavedených nástrojů, jejichž přehled naleznete na samostatné stránce – Nástroje pro tvorbu DMP.

Pro navázání komunikace a dohodnutí školení či konzultací nabízených služeb FAIR Wizardem a jiných nástrojů nás prosím kontaktujte zde.

Repozitář ASEP

Na ústavech Akademie věd je zodpovědná pověřená osoba (zpracovatel/ka), na kterou se vědci ústavu mohou obracet, pokud potřebují informace o zpracování na daném ústavu, či zda je možné využívat datový repozitář. Využití datového repozitáře je podmíněno uzavřením smlouvy mezi KNAV a ústavem, toto může zpracovatel/ka iniciovat, pokud není smlouva uzavřena.

Pro dohodnutí školení či konzultací ohledně služeb našeho Institucionálního repozitáře ASEPu nás prosím kontaktujte zde.

Nastavení interních politik OS

Zásadní roli v implementaci Open Science mají politiky a související koncepční materiály každého z pracovišť AV ČR (Strategie OS, metodiky práce s daty, vzorový Research Data Management, publikačních politiky apod.). V případě, že plánujete tvorbu takovéhoto materiálu, nebo jej aktuálně tvoříte neváhejte se na nás obrátit. Pokud takovéto materiály již máte, případně je právě dokončujete – prosíme o jejich poskytnutí (zasláním materiálu nebo odkazu na něj na náš kontakt) abychom měli přehled o aktuální situaci na pracovištích AV ČR a také, aby bylo možné Vaší dobrou praxí přispívat k rozvoji dalších částí AV.

Přihlaste se k odběru aktualit.