Predátorské časopisy

S APC poplatky a jejich nezamýšlenými důsledky v současném systému hodnocení vědy souvisí problematika predátorských/pochybných časopisů. To je případ vydavatelů, jejichž obchodní model je postaven na prioritizaci příjmů z APC poplatků, nad odbornou kvalitou produkovaných titulů a článků. Tohoto cíle je dosahováno vysokou produkcí speciálních čísel, aktivním oslovováním autorů a v neposlední řadě i potenciálních editorů a členů redakčních rad, rychlým recenzním řízením a obecně nízkými nároky na publikované texty a rezignací na publikační etiku.

V této souvislosti upozorňujeme na doporučení Vědecké rady AV ČR ze dne 21. 4. 2022, která na příkladu konkrétního vydavatelství MDPI zformulovala obecně platný apel, aby se rady výzkumných organizací „…zabývaly otázkou hodnocení publikací v časopisech a monografiích svých oborů, zejména u těch nakladatelství, která při open access přístupu upřednostňují kvantitu a rychlost publikování před kvalitou a nezávislosti recenzního řízení.“

Pro publikování výsledků by měly být časopisy vybírány pečlivě, primárně s ohledem na kvalitu recenzního řízení.

Vím, kde publikuji

Za pozornost stojí stránka osvětové kampaně Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ ČR a Ústřední knihovny VUT v Brně – vimkdepublikuji.cz, která pomáhá autorům v rozhodování, zda časopis, v němž chtějí publikovat, je důvěryhodný. Stránka nabízí jednoduchý seznam kroků provázejících vědce-autora kritickým zhodnocením jak časopisu, tak i vydavatele. Česká verze je volným překladem původní kampaně Think.Check.Submit.

Sherpa Romeo

Při hledání vhodného časopisu k publikování je možné vycházet i ze srovnání vydavatelských podmínek a přístupu k autorským právům na webu britské organizace Joint Information Systems Committee (JISC) věnovaném edukaci v této problematice.

Stop Predatory Practice

K této problematice byla zpracována také metodika a otevřený výukový modul. Na vzniku spoluprácovali FLU AV ČR, ČZÚ a KNAV.

Přihlaste se k odběru aktualit.