Open Access

“Open access to peer-reviewed journal literature is the goal. Self-archiving and a new generation of open access journals are the ways to attain this goal.”

(Policy guidelines for the development and promotion of open access, UNESCO, 2012)

Open Access (Otevřený přístup) je sada principů a praktik, které mají za cíl zajistit trvalý, bezplatný a okamžitý online přístup k dokumentům (zejména pak plným textům) pro všechny uživatele. Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextové propojování. Hlavním, ale nikoliv výlučným záměrem těchto postupně se prosazujících politik poskytovatelů finanční podpory a souvisejících vydavatelských praktik, je zpřístupnění recenzovaných publikačních výstupů vědecké činnosti.

Open Access logo

„Náš úspěch v šíření vědění je pouze polovičatý, pokud informace nejsou široce a jednoduše dostupné společnosti.“

“Our mission of disseminating knowledge is only half complete if the information is not made widely and readily available to society. “

(Berlin Declaration, 2003)

Akademie věd ČR jako první instituce z České republiky na jaře roku 2008 podepsala Berlínskou deklaraci – Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, která je považována za jeden ze zásadních milníků Open Access hnutí.

Publikační model “Open Access” se dělí na více druhů – nejčastěji na Green Open Access, Gold Open Access a Diamond Open Access. Zmíněné druhy se liší podle toho, jakým způsobem je otevřenosti textů dosaženo, a zároveň jakou formou je vydavatelský proces financován.

Přihlaste se k odběru aktualit.