Podkladová data

Datové politiky vydavatelů:

Podmínkou zveřejnění článku v případě některých vydavatelů a jejich časopisů (jejichž množství neustále roste) je dostupnost podkladových dat – tzv. supplementary materials – dat potřebných k validaci v odborném článku prezentovaných výsledků.

Přehled datových politik a požadavků na data management u vybraných vydavatelů:

Výzkumná data mají být dostupná zdarma všem výzkumníkům odkudkoliv a s minimálními omezeními na opakované použití.

PLOS časopisy po autorech vyžadují zpřístupnění všech dat nezbytných k replikování prezentovaných závěrů výzkumu.

V případě přijetí rukopisu online, autoři musí deklarovat přístupnost dat v souladu s politikou PLOS. PLOS také doporučuje autorům vytvořit DMP před provedením samotného výzkumu a dát jej k dispozici editorům, recenzentům a čtenářům, kteří o něj projeví zájem.

Časopisy vydavatelství “Science” obecně vyžadují, aby všechna data jimiž jsou podloženy výsledky v publikovaných článcích byla veřejně a bezodkladně dostupná.

Chceme umožnit všem našim autorům a časopisům publikovat nejlepší výzkum – to zahrnuje i  naplňování nejlepší praxe dané výzkumné komunity ve sdílení a archivaci výzkumných dat.

Je podmínkou publikace zveřejnění dat, kódů a výzkumných materiálů nezbytných k doložení výsledků prezentovaných v článku.

Sdílení dat umožňuje ostatním znovu využít experimentálních výsledků a podporuje vznik nových opírajících se o předchozí zjištění, zvyšuje tím efektivitu výzkumného procesu a vede k transparentnosti a opakovatelnosti.

 

 

Přihlaste se k odběru aktualit.