Datové časopisy

S rozvojem Open Science a postupným zpřístupňováním dat se začíná rozvíjet i recenzování zveřejněných dat. Někteří vydavatelé tak experimentují s tzv. “Data papers” (data article, data note, dataset article, data original article, database article, etc.), které popisují konkrétní dataset, například F1000Research otevřený časopis, zaměřený na life science a vydávaný nakladatelstvím Taylor & Francis, publikuje “Data papers” jako zvláštní druh vědeckého článku. Definice podoby takovéhoto útvaru je možné (pro BMC Springer Nature) nalézt v The anatomy of a Data Note.

Přehledný seznam 135 různých datových časopisů – Kindling, Maxi, & Strecker, Dorothea. (2022). List of data journals. Vybrané příklady velkých vydavatelů a jejich datových časopisů:

Přihlaste se k odběru aktualit.