Open Science – Knihovna AV ČR, v. v. i.

Otevřený přístup k výsledkům a datům je v posledních letech v EU trendem, který postupně přichází i do ČR. Otevřený přístup podporuje uchování, možnost ověření či širšího využití výstupů/výsledků a dat z výzkumu a vývoje v praxi či v navazujícím výzkumu (i v jiném oboru). Urychluje dosažení výstupů/výsledků a významně podporuje inovace. Otevřený přístup také přispívá k transparentnosti a kontrole využití veřejných zdrojů, zvyšuje kvalitu, důvěru a kreativitu ve výzkumu. V neposlední řadě se postupně dostává do právních předpisů a do požadavků poskytovatelů finanční podpory.

Knihovna AV ČR proto poskytuje pracovištím AV ČR v oblasti Open Science:

 • Konzultace s:
  • plněním Open Science požadavků jednotlivých poskytovatelů finanční podpory.
  • nastavením interních datových a publikačních politik.
  • tvorbou a správou data management plánů.
  • výběrem nejvhodnějšího repozitáře pro ukládání výzkumných dat.
 • Zprostředkovává přístup ke službě pro tvorbu DMP pro zájemce z celé AV ČR.
 • Zajištuje provoz a rozvoj institucionálního repozitáře AV ČR – ASEP.
  • Repozitáře pro Open Access publikace.
  • Repozitáře pro uložení výzkumných dat.

Přihlaste se k odběru aktualit.