Oborové repozitáře

Oborový repozitář je takový, který shraňuje data z konkrétního oboru, od odborníků z různých institucí. Obecně je doporučováno ukládat svá data právě do oborově specifických repozitářů.

Oblast věd o neživé přírodě

Astronomie

Vědy o zemském systému

 • Federation of Digital Seismograph Networks (FDSN) – digitální data seismických vln ve standardizovaném formátu jsou k dispozici prostřednictvím Mezinárodní federace digitálních seismografických sítí.
 • IRIS DMC – Centrum pro správu dat IRIS je jedním z center seismologie, které slouží mezinárodní komunitě FDSN a archivuje také historická data z předdigitálních zdrojů.
 • UNAVCO – archivuje a distribuuje geodetická data (GPS/GNSS, InSAR) pro výzkumné účely.
 • GERM – relační databáze recenzovaných souhrnných údajů o geochemii všech zemských ložisek.
 • INTERMAGNET – data z geomagnetických observatoří po celém světě.
 • European Plate Observing System (EPOS) – kolaborativní rámec pro spolupráci, jehož cílem je poskytnout otevřený přístup ke geofyzikálním, geochemickým a geologickým datům týkajícím se pevné země, jakož i k nástrojům pro vizualizaci a modelování.
 • ICOS Carbon Portal – jeho cílem je poskytnout základní dlouhodobá pozorování potřebná k pochopení současného stavu a předpovědi budoucího chování emisí skleníkových plynů v globálním cyklu uhlíku.
 • ESGF – archivuje modelové simulace v rámci projektů CMIP (Coupled Model Intercomparison Project) a PMIP (Paleoclimate Modelling Intercomparison Project) 
 • Pangaea – archivuje paleoklimatická a paleoenvironmentální data, přijímá ale také obecná environmentální data.
 • NCEI (dříve NCDC) – shraňuje paleoklimatická data.

Materiálové vědy

 • Crystallography Open Database – otevřená krystalografická databáze obsahuje krystalické struktury. Vědci mohou přispívat vlastními výsledky.
 • RefractiveIndex.INFO – obsahuje dielektrické funkce různých materiálů.
 • NOMAD – repozitář a archiv obsahující ab initio data elektronické struktury z teorie funkcí hustoty a dalších metod. 
 • Materials Cloud Archive – poskytuje FAIR a dlouhodobé ukládání výzkumných dat z výpočetní materiálové vědy.

Částicová fyzika

 • HEPData – rozptylová data poskytující převážně dokumentaci publikovaných výsledků (datové body z grafů a tabulek).
 • nucastrodata.org – hypertextové odkazy na všechny online soubory dat z jaderné astrofyziky, hostitelská výpočetní infrastruktura pro jadernou astrofyziku (CINA) a mechanismus pro online sdílení souborů pro výzkumné pracovníky.

Informatika

 • Github – extrémně populární platforma pro uchovávání kódu.

Telekomunikace

 • SNDlib – obsahuje realistické testovací instance návrhu sítě, které jsou k dispozici výzkumné komunitě, a slouží jako standardizovaný benchmark pro testování, hodnocení a porovnávání modelů a algoritmů návrhu sítě.
 • Video Quality Experts Group – shromažďuje webové stránky obsahující video obsah, včetně testovacích videosekvencí.
 • Consumer Digital Video Library – poskytuje úložiště videoobsahu, které je vhodné pro určení účinnosti aplikací pro zpracování spotřebitelského videa a algoritmů pro měření kvality. Uživatelé mohou sdílet a stahovat vysoce kvalitní nekomprimované videoklipy, které lze filtrovat pomocí deskriptoru klipu a doporučených pokynů pro použití.

Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Chemie

 • Worldwide Protein Data Bank  – repozitář  informací o 3D strukturách proteinů, nukleových kyselin a komplexních sestav.
 • Cambridge Crystallographic Data Centre – je určen pro krystalografická data malých molekul.
 • UniProt – zaměřen na data z přímého sekvenování proteinů.
 • ProteomeXchange – shraňuje proteomická data ze spektometrie.
 • PRIDE Archive – se též zaměřuje na proteomická data ze spektrometrie.
 • ioChem-BD – síť repozitářů pro Open Access k výsledkům výzkumu v oblasti výpočetní chemie.
 • ChemSpider – bezplatná databáze chemických struktur, která poskytuje rychlý přístup k textu a vyhledávání struktur ze stovek zdrojů dat.

Oblast humanitních a společenských věd

Historické vědy

Repozitáře pro historické vědy fungují většinou na institucionální nebo národní úrovni.

Archeologie

Obor archeologie má zatím pouze několik repozitářů, z nichž většina funguje především na národní úrovni.

Humanitní vědy

Lingvistika

 • Linguistics Linked Open Data (LLOD) – je spravován pracovní skupinou Open Knowledge Foundation pro otevřená data v lingvistice.
 • CLARIN – má širokou geografickou působnost, v současné době má 21 národních konsorcií jako řádné členy a tři konsorcia jako pozorovatele.

Sociální vědy

 • Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) – je národní centrum datových služeb pro sociální vědy, které získává, zpracovává, dokumentuje a uchovává soubory digitálních dat z vědeckých projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách.

Psychologie

 • PsychData – platforma pro sdílení dat z oblasti psychologie.
 • OpenNeuro – určen pro kognitivní neurovědy, umožňuje sdílet data z MRI, MEG, EEG, iEEG, and ECoG.

Demografie

Přihlaste se k odběru aktualit.