EOSC

EOSC je panevropskou iniciativou, jejímž cílem je vytvořit v Evropě jednotnou datovou infrastrukturu European Open Science Cloud (EOSC, v českém překladu Evropský cloud pro otevřenou vědu) přístupnou jak akademické sféře a průmyslu, tak i poskytovatelům veřejných služeb. Cílem budování EOSC je urychlit a podpořit současný přechod k otevřené vědě a otevřeným inovacím na jednotném digitálním trhu a podpořit ekonomiku využíváním výsledků výzkumu – technology transfer. EOSC umožní propojovat stávající (a budoucí) datové infrastruktury pro vědecká data, která jsou dnes roztříštěná napříč jednotlivými obory a členskými státy. Ambicí je vytvořit tzv. “Web of FAIR Data and Services” založený na principu zpřístupnění výzkumných dat v souladu s politikou FAIR principů.

Strategie implementace EOSC v ČR vychází z rámcového materiálu Architektura implementace iniciativy EOSC-CZ a dále se opírá o výstupy práce Pracovních skupin EOSC-CZ.

 

Přihlaste se k odběru aktualit.