Diamond Open Access

Diamond Open Access je označení pro situaci, kdy zveřejnění fulltextu zajistí vydavatel časopisu, v tomto případě jsou ale jak čtenáři, tak autoři osvobozeni od placení za přístup či publikování – financování vydavatelského procesu je zajištěno jiným způsobem. Science Europe, cOAlition S, OPERAS, a French National Research Agency (ANR) představili v březnu 2022 “Action Plan for Diamond Open Access”, který má za cíl rozvinout a rozšířit otevřený a udržitelný vědecký komunikační ekosystém řízený komunitou.

Podle přehledové studie – OA Diamond Journals Study z března 2021 zpracované pro cOAlition S a Science Europe je počet Diamonod OA časopisů relativně vysoký (cca 29,000), jen třetina z nich je ale registrována v Databázi Open Access časopisů – DOAJ. Sektor Diamond OA časopisů je pak podle uvedené studie výrazně rozrůzněný z hlediska regionu (45% Evropa, 25% Latinská Amerika, 16% Asie, 5%  USA/Kanada) a vědního oboru (60% HSS, 22% science, 17% medicine).

Přihlaste se k odběru aktualit.