Aktualizace Příručky postupů otevřené vědy – OP JAK

Řídicí orgán OP JAK dne 28.06.2023 zveřejňuje verzi 1.1 Příručky postupů otevřené vědy. V příručce dochází k upřesnění informací pro žadatele/příjemce a k doplnění textu k nastavení systémové spolupráce v rámci principů partnerství/partnerské smlouvy.

Aktualizovanou Příručku postupů otevřené vědy, verze 1.1 najdete ZDE.

Stručný přehled změn:

  • Zpřesnění informací k licencím Creative Commons
  • Přidání nové kapitoly 6. Systémové nastavení práce s budoucími výsledky projektu a duševního vlastnictví
  • Rozšíření a zpřesnění informací k Plánu správy dat
  • Zpřesnění informací k otevřenémupřístupu k dalším výstupům projektu
  • Zpřesnění/sjednocení terminologie

Přihlaste se k odběru aktualit.