Nástroje pro správu

Online nástroje pro tvorbu Data management planu

Pro každou část životního cyklu dat existují celá řada různých technických nástrojů, které dané fáze životního cyklu podporují. Pro tvorbu a údržbu DMP existuje hned několik vhodných online nástrojů. Jde o nejrozšířenější řešení, která jsou vzájemně více méně srovnatelná a všechna jsou dále vyvíjena.

ARGOS

Nástroj vyvinutý v rámci projektu OpenAIRE a EUDAT jako open source. Tento online nástroj umožňuje snadné vytvoření DMP a samostatný popis datasetů. Nástroj je poskytován jako bezplatná služba. Je možné využít šablony pro popis dat. Nástroj je propojen s ORCID, službami OpenAIRE a repozitářem Zenodo prostřednictvím kterého je DMP možné snadno publikovat a získat tak pro něj DOI.

DMP Online

Nástroj je vyvíjený jako open source Britským DCC – Data Curation Center – obsahuje velké množství veřejných DMP a šablon pro popis dat. Je poskytován jako bezplatná služba. Vyniká možností snadného zveřejnění DMP přímo na stránkách DMP online.

Data Stewardship Wizard

Komplexní nástroj  pro tvorbu DMP a správu výzkumný dat vyvíjený v rámci projektu Elixír jako open source – jde o společný projekt ELIXIR CZ a ELIXIR NL. Umožňuje snadnou tvorbu vlastních předvyplněných šablon, například pro výzkumné týmy, či použité výzkumné nástroje, tím usnadňuje zpracování dalších DMP. Nástroj obsahuje i komplexnější knowledge modely profilované podle vědních oblastí, automaticky vyhodnocuje míru naplnění FAIR principů, je dobře propojen na databázi standardů fairsharing.org a nabádá uživatele k co největšímu využití řízených slovníků – to následně umožňuje porovnávání vytvořených DMP. Pro ELIXIR-afiliated instituce je zdarma, jinak je poskytován jako placená služba, další možností je provozovat instanci na vlastním serveru.

Další nástroje pro správu dat

FAIR self-assessment tool

Nástroj umožňuje pomocí jednoduchých otázek vyhodnotit, do jaké míry jsou vaše data FAIR..

AMNESIA

Nástroj OpenAIRE pro anonymizaci výzkumných dat. Umožňuje upravit citlivá data tak, aby mohla být sdílena se širokou veřejností a eliminuje riziko porušení práv dalších subjektů. Nástroj umí deduplikovat nahrávaná anonymizovaná data při ukládání do repozitáře ZENODO.

OSF

Open Science Framework je platforma pro otevřený a uživatelsky snadný management celého výzkumného procesu ve všech jeho fázích – od počátečního záměru, přes zpracování, úpravy, analýzu až po finální sdílení publikačních výsledků a dat. Umožňuje registraci výzkumného záměru, správu projektu nebo správu samotných dat. Prostředí je propojeno s mnoha dalšími službami a platformami – ORCID, Zotero, Mendeley, Google scholar, Dropbox apod.

Jupyterlab

JupyterLab is the latest web-based interactive development environment for notebooks, code, and data. Its flexible interface allows users to configure and arrange workflows in data science, scientific computing, computational journalism, and machine learning. A modular design invites extensions to expand and enrich functionality.

 

Přihlaste se k odběru aktualit.