Kurz celoživotního vzdělávání pro datové stewardy (cze)

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK ve spolupráci s Centrem pro podporu open science UK, Národní technickou knihovnou a Sociologickým ústavem AV ČR připravuje kurz celoživotního vzdělávání pro datové stewardy. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy práce s daty a správy dat, tj. uložení, dlouhodobého uchování a sdílení dat, včetně legislativních a etických aspektů, specifik správy v různých oblastech a základů projektového managementu.

Kurz zahrnuje šest základních témat: úvod do problematiky otevřené vědy a managementu výzkumných dat, management výzkumných dat v kontextu FAIR principů, etika výzkumu a citlivá data, procesování a ukládání dat, licencování a znovupoužitelnost dat a projektový management. Každý z modulů je složen z části prezenční výuky, která je kombinací přednášky a semináře, z úkolů a samostudia předepsané literatury a studijních opor v Moodle. Součástí jsou také praktické stáže, které budou zaměřeny na seznámení se s činností data stewardů na různých pracovištích a řešení dílčích úkolů pro každé pracoviště typických.

Pilotní běh kurzu se uskuteční 5.2. – 30.4.2024, ale již teď se můžete přihlašovat. Bližší informace a přihlášku najdete na https://uisk.ff.cuni.cz/cs/pro-verejnost/celozivotni-vzdelavani/data-steward-kurz-czv/.

Přihlaste se k odběru aktualit.