FAIR Implementation Profile – efektivní cesta ke komunitním FAIR standardům (eng)

Online kurz organizovaný školícím centrem EOSC.CZ bude vedený v angličtině.

Principy FAIR záměrně nestanovují ani nedoporučují žádné specifické technologie, nástroje, standardy ani postupy – jsou pouze obecnými pravidly, aby umožnily maximálním způsobem využívat existující a osvědčené a byly vodítky pro vývoj nových, kde v současnosti chybí. Svojí povahou je tak třeba cestu k FAIR datům uchopit do značné míry na úrovni jednotlivých komunit a poskytnout jim efektivní metody a nástroje, jak dosáhnout optimálního naplnění požadavků FAIR. V tomto semináři vám představíme jeden z nejvýznamnějších počinů v této oblasti – FAIR Implementation Profile (FIP), což je metodika vyvinutá v rámci inciativy GO FAIR, jejímž prostřednictvím vědecko-výzkumné komunity mají možnost vyjadřovat své volby standardů, technologií, nástrojů a postupů, kterými naplňují FAIR principy. Vzniká tak celosvětová znalostní báze, ze které mohou čerpat jak výzkumníci této komunity, tak se též inspirovat komunity ostatní při tvorbě svých FIPs.

V rámci projektu EOSC ČR OS I připravíme pro české výzkumníky možnost zapojit se do tohoto projektu na národní i mezinárodní úrovni – bude k dispozici FIP Wizard, v rámci kterého vznikají a jsou využívány FIPs a bude propojen s národním Data Stewardship Wizardem, nástrojem pro přípravu plánů správy dat, aby bylo možno snadno využívat FIPs při plánování. Dále budou na FIPs napojeny nástroje pro vyhodnocování FAIR metrik dat, čímž vznikne ucelený systém od plánování až po kontrolu výsledků, který poskytne účinný a snadno použitelný systém pro naplňování FAIR principů.

V navazujícím projektu EOSC ČR OS II si budou moci jednotlivé komunity připravit na základě metodiky FIP v připraveném prostředí svoje znalostní báze obsahující vhodné volby a doporučení pro své specifické potřeby FAIRifikací.

Oproti řadě jiných projektů zaměřených na tvorbu postupů a doporučení pro FAIRifikaci dat se FAIR Implementation Profile vyznačuje plně strojově zpracovatelnými výstupy v podobě nano-publikací, které umožňují implementovat automatickou podporu a propojení s nástroji a též díky záznamům o původu (provenance) poskytuje auditovatelnost a důvěryhodnost v celosvětovém distribuovaném prostředí.

Registrační formulář a další podrobnosti k akci naleznete na stránkách EOSC.CZ

Přihlaste se k odběru aktualit.