24. dubna proběhne seminář Praktické otázky licencování od EOSC

24. dubna od 10. hodin proběhne online seminář Praktické licencování vedený Martinem Loučkou. Zaměří se na pojem licence k právům duševního vlastnictví jako takový, ale rozebere i specifická témata, jako jsou veřejné licence (např. Creative Commons), open-source licence na softwarové komponenty (např. GNU GPL, MIT, BSD a další) a licencování databází. Dozvíte se také, jak k licencování přistupovat prakticky, tedy jakou licenci zvolit a naopak kterým se v určitých situacích raději vyhnout, a to jak z pohledu poskytovatele licence (tedy když chceme umožnit užití našeho díla určitých podmínek), tak z pohledu nabyvatele (tedy pokud potřebujeme využít cizí autorské dílo).

Seminář je určen pro začátečníky i pokročilé a je nutné se na něj registrovat.

Přihlaste se k odběru aktualit.