Archiv

Aktualizace Příručky postupů otevřené vědy – OP JAK

Řídicí orgán OP JAK dne 28.06.2023 zveřejňuje verzi 1.1 Příručky postupů otevřené vědy. V příručce dochází k upřesnění informací pro žadatele/příjemce a k doplnění textu k nastavení systémové spolupráce v rámci principů partnerství/partnerské smlouvy. Aktualizovanou Příručku postupů otevřené vědy, verze 1.1 najdete ZDE. Stručný přehled […]

Číst dále

EOSC-CZ – série přednášek na téma Metadata

EOSC-CZ si Vás dovoluje pozvat na sérii dvou online přednášek věnovaných tématu Metadat, konané v termínech 8. a 15. 6. 2023 vždy od 10 do 12 hod. Na přednáškách se dozvíte, co jsou metadata a k čemu slouží, budou vysvětleny základní pojmy, kategorizace metadat, jejich […]

Číst dále

Informační seminář MŠMT pro koordinátory a (spolu)řešitele – Otevřený přístup v programu EXCELES

NTK zveřejnila v repozitáři prezentace a videozáznam ze semináře Otevřený přístup v programu EXCELES. Prezentace ze semináře, jehož cílem bylo prezentovat požadavky na otevřenost výsledků a dat v programu EXCELES a metodickou podporu projektů ve spolupráci s NTK. Prezentaci i videozáznam naleznete zde: https://repozitar.techlib.cz/record/1724/ […]

Číst dále

EOSC – mapování potřeb vzdělávání v oblasti výzkumných dat

Pracovní skupina EOSC CZ zabývající se vzděláváním (WG Vzdělávání a Lidské zdroje EOSC) se snaží zmapovat aktuální potřeby vzdělávání v oblasti výzkumných dat. Získané údaje budou sloužit mimo jiné jako důležitý podklad pro přípravu klíčové aktivity Vzdělávání v projektu Národní repozitářové platformy […]

Číst dále