EOSC – Praktické otázky licencování

Kdy: 24. dubna 2024

Kde: online

Jazyk: čeština

Záznam z uplynulé přednášky s přednášejícím Mgr. Martinem Loučkou naleznete již na stránkách EOSC zde.

„Anotace: V rámci této přednášky se budeme věnovat problematice licencí. Zaměříme se nejen na pojem licence k právům duševního vlastnictví jako takový, ale rozebereme i specifická témata, jako jsou veřejné licence (např. Creative Commons), open-source licence na softwarové komponenty (např. GNU GPL, MIT, BSD a další) a licencování databází. Dále se budeme bavit o tom, jak k licencování přistupovat prakticky, tedy jakou licenci zvolit a naopak kterým se v určitých situacích raději vyhnout, a to jak z pohledu poskytovatele licence (tedy když chceme umožnit užití našeho díla určitých podmínek), tak z pohledu nabyvatele (tedy pokud potřebujeme využít cizí autorské dílo)“.

Přihlaste se k odběru aktualit.